Mart–april 2009.

080
Mart–april 2009.

SADRŽAJ:
dr Branko Nadoveza: POPOVIĆ ĐURA - PRAVNA I DRUŠTVENA MISAO
prof. dr Julija P. Dovnar: GARANTOVANjE BANKARSKIH ULOGA U REPUBLICI BELORUSIJI: PROBLEMI I PERSPEKTIVE
dr Kruoslav Spasić: JEDAN OSVRT
prof. dr Radmilo Petrović: BOGUMILI
Jovan Mirković: OPERACIONALIZACIJA IDEOLOŠKE OSNOVE, POLITIKE I PROGRAMA NDH-JADOVNO, PRVI LOGOR UNIŠTENjA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ
prof. dr Mirko Zurovac: KAD ŽIVOT PIŠE BIOGRAFIJU
prof. dr Jan Pelikan: POKUŠAJ STVARANjA JEZGRA ČEHOSLOVAČKE EMITRACIJE U JUGOSLAVIJI NAKON SOVJETSKE OKUPACIJE ČEHOSLOVAČKE U AVGUSTU 1968. GODINE
prof. dr Radomir Životić: POVODOM 80 GODINA OD SMRTI LjUBOMIRA JOVANOVIĆA (1865-1928-2008)
prof. dr Vladimir Karić: DUH I DUHOVNA SNAGA SRBA U KRALjEVINI SRBIJI
prof. dr Hristivoje Pejčić: PRINCIPI DELOVANjA NA SMANjIVANjU SRBIJE SA SEVERA
dr Milorad Radusinović: JEDAN POKUŠAJ RIMSKE KURIJE DA PRODRE U RUSIJU U 17. VIJEKU - JURAJ KRIŽANIĆ


Godina izdanja: 2009.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM