Novembar–decembar 2001.

012
Novembar–decembar 2001.

SADRŽAJ:
Dušica Mitrović: POREZIMA NIKAD KRAJA
prof. dr Jovica Lazić: RAZVOJ TRŽIŠNE PRIVREDE NA OSNOVAMA REALIZACIJE SVOJINSKE TRANSFORMACIJE DRUŠTVENOG I DRŽAVNOG KAPITALA
prof. dr Branislav Đorđević: MOĆ, POLITIKA I KONFLIKTI U MENADžMENTU
mr Vojislav Kršić: VOJNO-INDUSTRIJSKI KOMPLEKS I "PROIZVODNjA RATA"
dr Miroljub Vasić: NOVI SVETSKI POREDAK, GLOBALIZACIJA I AGRESIJA NATO SAVEZA NA JUGOSLAVIJU 1999. GODINE (UZORCI I POSLEDICE)
dr Branko Nadoveza: NATO AGRESIJA NA SRBIJU I SR JUGOSLAVIJU KAO FAKTOR PRODORA ISLAMA NA BALKAN I U EVROPU
dr Milorad Radusinović: PRVE VIJESTI O SRBIMA I HRVATIMA U RUSKOJ ŠTAMPI XVIII VIJEKA
prof. dr Milan Lazić: TEROR I ZLOČINI ŠIPTARA NAD KOSMETSKIM SRBIMA U 1943. I 1944. GODINI
dr Žarko Jovanović: SELjAŠTVO SRBIJE U APRILSKOM RATU 1941.
prof. dr Nikola Popović: STALjINOVA UPOTREBA RUSKOG NACIONALIZMA
Maja Miljković: ODNOS KRALjEVINE SRBIJE PREMA MAKEDONIJI
prof. dr Marko Atlagić: POLITIČKI ŽIVOT I NARODNA RADIKALNA STRANKA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRPSKE KRAJINE (1918-1930)
docent dr Milenko Pekić: PROŠLOST SRPSKOG NARODA SJEVERNE DALMACIJE I PROBLEM ISTORIJSKIH IZVORA
prof. dr Dragi Maliković: ALBANSKI EMIGRANTI NA TLU KRALjEVINE JUGOSLAVIJE 1939-1941.
dr Dragoljub S. Petrović: JUGOSLOVENSKI NARODI U VREME BALKANSKIH RATOVA 1912-1912.
dr Momčilo Isić: ZEMLjORADNIČKO ZADRUGARSTVO U SRBIJI IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
prof. dr Miroslav Mladenović: POLITIKA I/ILI ETIKA
prof. dr Zoran Mladenović: OKULTIZAM
prof. dr Radomir Đorđević: HRIŠĆANSTVO NA KRAJU DRUGOG MILENIJUMA (REALNOST I BUDUĆNOST)
dr Gordana Živković: PRAVOSLAVNI KONCEPT NARODA
Miodrag Pešić: BRITANSKA SIMULTANKA
PREDLOG ZA RAZREŠENjE PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE DRAGANA MARŠIĆANINA


Godina izdanja: 2001.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM