Novembar–decembar 2004.

028
Novembar–decembar 2004.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE


Godina izdanja: 2004.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM