Novembar–decembar 2005.

035
Novembar–decembar 2005.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE(9.1.2003–13.3.2003)


Godina izdanja: 2005.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM