Novembar–decembar 2005.

036
Novembar–decembar 2005.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (14.2.2003–28.2.2003)


Godina izdanja: 2005.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM