Novembar–decembar 2005.

034
Novembar–decembar 2005.

SADRŽAJ:
prof. dr Pero Petrović: DOMETI I PERSPEKTIVE PRIVATIZACIJE U SRBIJI
prof. dr Ljubiša S. Stojmirović: PRIVATIZACIJA-PROPUŠTENA PRILIKA
dr Milenko Dželetović:
Nikolić:
dr Nebojša Teofilović: KORUPCIJA KAO FAKTOR UGROŽAVANjA KULTURE
dr Dobrica Vesić: MEĐUZAVISNOST PRIVATIZACIJE I NIVOA KORUPCIJE
mr Velimir Ivetić: DOPRINOS SRBA STVARANjU NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE U ANTIFAŠISTIČKOJ BORBI 1941-1945
dr Branko Nadoveza: POLITIČKA MISAO MILOSLAVA STOJADINOVIĆA
dr Branko Nadoveza: MITOLOGIZACIJA LIČNOSTI MILOŠA OBILIĆA
dr Dragoljub Petrović: KVALITETI CENTRALNOG TIPA U DELU CVIJIĆA
docent dr Radmila Obradović: ETNONIMI U SRPSKIM NARODNIM POSLOVICAMA I IZREKAMA
Isidor Đuković: PEGAVI TIFUS U SRBIJI OD 1914. DO 1915. GODINE
prof. dr Radmilo Petrović: PRIKAZ KNjIGE DR SRĐANA MARKOVIĆA "ŽIVOT I DELO SVETISLAVA ARSIĆA BASARE"
dr Dragoljub Petrović: ČENTO I ČENTOIZAM
mr Dejan Mirović: SUDAN
dr Milorad Radusinović: JEDAN TRAG O NjEGOŠU U RUSKOJ ŠTAMPI 1840.


Godina izdanja: 2005.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM