Novembar–decembar 2006.

056
Novembar–decembar 2006.

SADRŽAJ:
dr Žarko Jovanović: NARODNO PROSVEĆIVANjE U MAKEDONIJI 1919-1941
dr Dragoljub Petrović - Kolos: DA LI JE ISTOČNO PITANjE OKONČANO DO BALKANSKIH RATOVA? POGLED POČETKOM 21. VEKA
mr Radmilo Pekić: POSTANAK IMENA BILEĆA
prof. Bogdan Tomanović:
prof. dr Milan Vanku: RAZBIJANjE SAVEZA MALE ANTANTE
dr Branko Nadoveza: ISTORIJSKA, POLITIČKA I PRAVNA MISAO MILOVANA MILOVANOVIĆA
dr Nebojša Teofilović: PRANjE NOVCA I KRIVIČNO-PRAVNI ASPEKTI OTKRIVANjA I SPREČAVANjA
Iv Bataj: DOPRINOS DOKUMENTIMA ODBRANE DR VOJISLAVA ŠEŠELjA
Zoran Č. Vukadinović: HRAM SVETOG SAVE U KOSOVSKOJ MITROVICI
dr Bojan B. Dimitrijević: ŠTA SE DESILO U SREBRENICI JULA 1995. GODINE
dr Nikola Živković: LjUDSKE ŽRTVE I MATERIJALNI GUBICI JUGOSLAVIJE U DRUGOM SVETSKOM RATU
prof. dr Borislava Lilić: DELO KOSTE N. KOSTIĆA-INSPIRACIJA ZA ISTRAŽIVAČE
Reneo Lukić: VANjSKA POLITIKA KLINTONOVE ADMINISTRACIJE PREMA RATOVIMA U HRVATSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI (1993-1995)
Blažena Marinković: DUŠAN JOVANOVIĆ-ŽIVOT I RAD
dr Branko Nadoveza: KRATKA ISTORIJA GRČKE XIX I XX VEKA
prof. dr Henrik Pisarek: PORTRET. FILOZOFSKI ANGAŽMAN DUŠANA NEDELjKOVIĆA
dr Momčilo Subotić: PRIKAZ KNjIGE SLOBODANA JARČEVIĆA "REPUBLIKA SRPSKA KRAJINA-SRPSKA DRŽAVNA DOKUMENTA"
prof. dr Vojislav Šešelj: VIŠEPARTIJSKI SPORAZUM O SEVERNOJ IRSKOJ


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM