Novembar–decembar 2006.

054
Novembar–decembar 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (1.6.2005–29.6.2005)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM