Novembar–decembar 2009.

084
Novembar–decembar 2009.

SADRŽAJ:
dr Branko Nadoveza: PROJUGOSLOVENSKE OMLADINSKE ORGANIZACIJE U KRALjEVINI JUGOSLAVIJI
Stevo M. Lapčević: SRPSKA EKSTREMNA DESNICA
prof. dr Tatjana A. Čenišev: RADOVAN KARADžIĆ: POGLED IZ RUSIJE
prof. dr Marko Hoare: ULOGA AUSTROUGARSKE VLASTI U NASTANKU BOSANSKIH NACIONALNIH POKRETA
dr Milorad P. Radusinović: STAV RUSKIH POLITIČKIH STRANAKA PREMA ANEKSIJI BOSNE I HERCEGOVINE 1908–1909.GODINE
dr Zoran Janjetović: NACIONALNE MANjINE U OČIMA SRPSKE ELITE 1918–1941.
mr Tanja Marić: UGOVORI SVETSKE BANKE SA DRŽAVAMA


Godina izdanja: 2009.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM