Oktobar–novembar 2006.

051
Oktobar–novembar 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (24.2.2005–24.3.2005)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM