Oktobar–novembar 2006.

052
Oktobar–novembar 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (6.4.2005–4.5.2005)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER