Oktobar–novembar 2006.

053
Oktobar–novembar 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (5.5.2005–31.5.2005)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM