Oktobar–novembar 2006.

050
Oktobar–novembar 2006.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE (20.1.2005-23.2.2005)


Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER