Septembar–oktobar 2000.

005
Septembar–oktobar 2000.

SADRŽAJ:
prof. dr Bogdan Ilić: GLOBALIZACIJA I TRANZICIJA KAO PROCESI NEOKOLONIJALIZMA I NEOTOTALITARIZMA I MOGUĆNOSTI NjIHOVOG PREVAZILAŽENjA
prof. dr Žarko Ristić: FUNKCIONALNA I RAZVOJNA KONSOLIDACIJA I SANACIJA POSLOVNOG BANKARSTVA
prof. dr Slobodan Komazec:
prof. dr Vidoje Stefanović: VOĐENjE LjUDSKIH RESURSA
mr Aleksandar Gračanac: PROMENE ODNOSA NACIONALNA PRIVREDA – SVETSKO TRŽIŠTE U PROCESU GLOBALIZACIJE
dr Milenko Dželetović: DEVALVACIJA KAO MERA MAKROEKONOMSKE POLITIKE I NjEN UTICAJ NA PRIVREDNE TOKOVE ZEMLjE
Milko Štimac: POSTAVKA BERZE
Dušica Mitrović: ANALIZA DOSADAŠNjEG TOKA SVOJINSKE TRANSFORMACIJE PREDUZEĆA U REPUBLICI SRBIJI
prof. dr Mirko Zurovac: IDEJA ESTETIKE
prof. dr Savo Laušević: TRANSPOLITIČKO POLjE GLOBALNOG VLADANjA (NESTAJANjE SUVERENITETA)
Vojislav Lubarda: POTURČENjACI, MUHAMEDANCI ILI BOŠNjACI
dr Milorad P. Radusinović: KNEZ LAZAR U RUSKIM PUBLIKACIJAMA 18. VEKA
prof. dr Veljko Đurić: ARHIJEREJI SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE 1941–1944. U DOKUMENTIMA NEMAČKE SLUŽBE BEZBEDNOSTI
dr Branko Nadoveza: BALKANSKI SOCIJALDEMOKRATI I IDEJA BALKANSKE FEDERACIJE DO 1918. GODINE
dr Đorđe B. Popović: LONDONSKI UGOVOR – ŠANSA ILI ILUZIJA?
prof. dr Borislava Lilić: RADIKALSKI POKRET U PIROTU I RAŠA MILOŠEVIĆ
mr Radisav Kovačević: NEZAVISNA "ZETA" (1930–1934) I POLITIČKE PRILIKE U CRNOJ GORI
mr Đorđe Đekić: RADIKALSKI TRIBUN DR ŽARKO MILADINOVIĆ
Jovan Mirković: O NEKIM PITANjIMA USTAŠKOG GENOCIDA I JASENOVAČKIM LOGORIMA
Mirjana Savić: ŠKOLOVANjE SRPSKIH ĐAKA U RUSIJI I MITROPOLIT MIHAILO
prof. dr Zagorka Jekić: KRITIČKI OSVRT NA PREDLOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU
prof. dr Milan Škulić: KRITIČKI OSVRT NA NEKA NORMATIVNA REŠENjA SADRŽANA U POZITIVNOM ZKP-U I PREDLOGU ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU
prof. dr Đorđe L. Nikolić: POJAM, OBELEŽJA I PRAVNA PRIRODA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
prof. dr Miroljub Jevtić: ALBANSKA PRAVOSLAVNA CRKVA I BALKANSKA SARADNjA
dr Zoran Avramović: KAKVA POLITIČKA SREDSTVA KORISTE PROTIVNICI SRPSKE RADIKALNE STRANKE
dr Vladan Joldžić: ZAGAĐENjE TISE I DUNAVA U SVETLU NEOPHODNOSTI PARALELNOG PRAVNOG REAGOVANjA
dr O. A. Platonov: MASONSKA ZAVERA U SAVREMENOJ RUSIJI, NEDELjNE NOVINE "RUSKI VESNIK"
mr Nevenka Jeftić: AMBIVALENCIJA U POŠTOVANjU LjUDSKIH PRAVA U MEĐUNARODNIM ODNOSIMA
dr Đorđe Borozan: POVODOM "PLATFORME ZA REŠAVANjE ALBANSKOG NACIONALNOG PITANjA" ALBANSKE AKADEMIJE NAUKA
prof. dr Radmilo Marojević: NOVI RAT ZA SRPSKI JEZIK I PRAVOPIS
dr Momčilo Pavlović: PRIPREMANI A NEODRŽANI IZBORI 1940. GODINE
prof. dr Đorđe Piljević: NAUČNA MISAO O JUGOSLOVENSKOJ DRŽAVI
dr Branko Nadoveza: SLIČNOST I RAZLIKE SRPSKOG I RUMUNSKOG KONKORDATA
mr Slobodan Tomić: ALEKSANDRIJSKA FILOZOFIJA
mr Aleksej J. Timofejev: IZVORI KOSOVSKE DRAME
Ruža Jelovac: O KARAĐORĐU
Biljana Paunović:
Slavica Stevanović: BOŽA ILIĆ IZMEĐU MITA I STVARNOSTI
prof. dr Zdravko Antonić: "SRPSKI RATNI DOBROVOLjCI – VERNICI OTADžBINE" VLADIMIRA STOJANČEVIĆA
dr Zoran Jevtović: "DRUŠTVENA MISAO NA GRANICI MILENIJUMA" DR MIHAILA MARKOVIĆA
dr Zoran Milošević: LITERATURA ZA HRABRE
Žarko Jovanović: "POLjOPRIVREDNA PROIZVODNjA U JUGOSLOVENSKIM ZEMLjAMA 1919–1940. UPOREDNI PREGLED PO POKRAJINAMA I BANOVINAMA" DR MILANA LAZIĆA
Neda Krstić: "IDEOLOGIJA NIKOLE PAŠIĆA, FORMIRANjE I EVOLUCIJA (1868–1891)" A. L. ŠEMJAKINA
Maja Miljković: "THE MASTERS OF THE UNIVERSE? NATO'S BALKAN CRUISADE", EDITED BY TARIQ ALI, VERSO, LONDON, NEW YORK, 2000.
Aleksandra Kraguljac: "METODOLOGIJA DRUŠTVENIH NAUKA" PROF. DR MIROSLAVA PEČUJLIĆA U PROF. DR VLADIMIRA MILIĆA
PREDSEDNIK RUSKE FEDERACIJE VLADIMIR PUTIN DRŽAVA RUSIJA, PUT KA EFIKASNOJ DRŽAVI
BEOGRADSKO SUĐENjE MEĐUNARODNIM RATNIM ZLOČINCIMA
PROCES SLOBODANU TOMOVIĆU U BEOGRADU 1952. GODINE
SLOBODAN HOMEN PROJEKAT FINANSIRANjA STUDENTSKOG POKRETA "OTPOR"
VOJNA STRATEGIJA MUSLIMANSKO-HRVATSKE FEDERACIJE
UDRUŽENjE FILOZOFA I POLITIČKA NETOLERANCIJA
Dobrica Gajić: SINIŠA VUČINIĆ KAO JUL-OVSKI VOJVODA ZA BRANjE KUKURUZA
Ognjen Mihajlović:


Godina izdanja: 2000.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM