Septembar–oktobar 2002.

017
Septembar–oktobar 2002.

SADRŽAJ:
SUĐENjE SLOBODANU MILOŠEVIĆU PRED MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM TRIBUNALOM U HAGU, ZA ZLOČINE POČINjENE NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE


Godina izdanja: 2002.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM