Septembar–oktobar 2004.

027
Septembar–oktobar 2004.

SADRŽAJ:
prof. dr Pero Petrović: PROCES GLOBALIZACIJE I STRATEGIJA NAUČNO-TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Vlado St. Marijan: "NARODNI ODISAJ" I IZBORI ZA NARODNU SKUPŠTINU 18. MAJA 1893. GODINE
dr Nikola Živković: KONTRIBUCIJE U SRBIJI 1941-1944
dr Branko Nadoveza: IDEOLOGIJA SRPSKOG KONZERVATIZMA ŽIVOJINA PERIĆA
Perunika Petrović: RUMUNSKA NACIONALNA MANjINA U JUGOSLAVIJI OD 1945. DO 1963.
Božidar Jovanović: PRVI POZNATI RUSKI OFICIR U KARAĐORĐEVOM USTANKU
Dušan Rašković: ULOGA NARODNE RADIKALNE STRANKE U POLITIČKOM U KULTURNOM ŽIVOTU DRNIŠA, 1921-1941. GODINE
prof. dr Duško Tomić: KOSOVSKA KRIZA U INTERESNOJ SFERI KORPORATIVNOG KAPITALIZMA
mr Dejan B. Đurđević: UTICAJ IMOVINSKIH PRILIKA NASLEDNIKA NA ODREĐIVANjE ZAKONSKOG NASLEDNOG DELA U PRAVU REPUBLIKE SRPSKE
dr Nebojša Teofilović: NASILjE MLADIH NA SPORTSKIM PRIREDBAMA
Zoran Milošević: DRŽAVA U SAVREMENOJ DRUŠTVENOJ DOKTRINI RIMOKATOLIČKE CRKVE
Snežana Milošević: SAVREMENA KRIZA PORODIČNOG VASPITANjA
prof. dr Radmilo Petrović: FRESKA SA PREDSTAVOM ZETSKOG KRALjA MIHAJLA U CRKVI SV,. MIHAJLA
mr Dejan Mirović: KAKO JE MMF RASTURIO DRUGU JUGOSLAVIJU
prof. dr Pero Petrović: EKOLOGIJA - JEDAN OD OSNOVNIH PREDUSLOVA PRISTUPA EVROPSKOJ UNIJI
dr Milutin Folić: DR ALEKSANDAR STAMATOVIĆ, "ISTORIJSKE OSNOVE NACIONALNOG IDENTITETA CRNOGORACA 1918-1953" U IZDANjU "ZIPS", RADIKALNA SRTANKA SRBIJE, BEOGRAD 2002
mr Jasmina Čelebić: KAKAV DIREKTOR NAM JE POTREBAN?
Dragoljub Petrović - Kolos: ĆIRILICA - PISMO NAJSAVRŠENIJE
G. A. Zjuganov: GLOBALIZACIJA I SUDBINA ČOVEČANSTVA - PREVOD: MR DRAGAN JANKOVIĆ


Godina izdanja: 2004.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM