POSLANIČKE BESEDE

11.
POSLANIČKE BESEDE

Recenzenti: Božidar Vučurević i Marina Raguš
Autor predgovora: Ivana Borac
Godina izdanja: 1999.opširnije

FILIPIKE ČETNIČKOG VOJVODE

12.
FILIPIKE ČETNIČKOG VOJVODE

Recenzenti: Aleksandar Vučić i dr Nikola Poplašen
Autor predgovora: Ivana Borac
Godina izdanja: 2002.opširnije

PALI, ŽARI, DEDINjSKI DIZDARE

13.
PALI, ŽARI, DEDINjSKI DIZDARE

Recenzenti: Božidar Vučurević i Marina Raguš
Autor predgovora: Ivana Borac
Godina izdanja: 2002.opširnije

CRVENI TIRANIN SA DEDINjA

14.
CRVENI TIRANIN SA DEDINjA

Recenzenti: Ljiljana Mihajlović i Igor Mirović
Autor predgovora: Ivana Borac
Godina izdanja: 2002.opširnije

DA SVE SRPSKO BUDE KAO ZEMUNSKO

15.
DA SVE SRPSKO BUDE KAO ZEMUNSKO

Recenzenti: Dragan Todorović i Jorgovanka Tabaković
Autor predgovora: Jelena Stojković
Godina izdanja: 2000.opširnije

PROMENE PO VOLjI NARODA

16.
PROMENE PO VOLjI NARODA

Recenzenti: Filip Stojanović i Ratko Gondi
Autor predgovora: Jelena Stojković
Godina izdanja: 2001.opširnije

BEZ DLAKE NA JEZIKU

17.
BEZ DLAKE NA JEZIKU

Recenzenti: Gordana Pop-Lazić i Igor Mirović
Autor predgovora: Saša Radovanović
Godina izdanja: 2001.opširnije

MOĆ ARGUMENATA

18.
MOĆ ARGUMENATA

Recenzenti: dr Branislav Blažić i Milovan Erić
Autor predgovora: Saša Radovanović
Godina izdanja: 2000.opširnije

FALSIFIKOVANA VOLjA NARODA

19.
FALSIFIKOVANA VOLjA NARODA

Recenzenti: Ratko Gondi i Zoran Krasić
Autor predgovora: Vjerica Maljković
Godina izdanja: 2001.opširnije

VLADA NACIONALNOG JEDINSTVA

20.
VLADA NACIONALNOG JEDINSTVA

Recenzenti: dr Branislav Blažić i Nataša Jovanović
Autor predgovora: Marina Raguš
Godina izdanja: 2001.opširnije

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM