BORIS TADIĆ, NOVI SINAN-PAŠA KODžA

71.
BORIS TADIĆ, NOVI SINAN-PAŠA KODžA

Najveći deo knjige čine transkripti Mladićevih ratnih dnevnika od 1991. do 1996. godine, kao i sudska prepiska od jula 2010. do marta 2011. godine, koja se odnosi na uvrštavanje Mladićevih ratnih dnevnika u dokazni materijal haškog tužilaštva.

Recenzenti: Vjerica Radeta i Nemanja Šarović
Autor predgovora: Vjerica Radeta
Godina izdanja: 2013.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM