NA MEĐUNARODNOJ SCENI

8.
NA MEĐUNARODNOJ SCENI

Zbirka transkripata sa svih zvaničnih susreta prof. dr Vojislava Šešelja sa predstavnicima domaćih i inostranih političkih pokreta i stranaka i skup intervjua koje je dao stranim novinarima u periodu od 1993. do 2000. godine.

Recenzenti: Mirjana Šainović i Milovan Radovanović
Autor predgovora: Saša Radovanović
Godina izdanja: 2000.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM