PODMUKLI GALSKI PICOPEVAC ŽAK ŠIRAK

64.
PODMUKLI GALSKI PICOPEVAC ŽAK ŠIRAK

U knjizi su objavljeni Drugi pretpretresni podnesak tužilaštva u procesu protiv Slobodana Miloševića (optužnice u vezi sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom); konferencije za novinare Srpske radikalne stranke u periodu od novembra 2005. do marta 2006. godine; govori sa mitinga Srpske radikalne stranke održanog u Beogradu 24. februara 2006. godine; govori sa naučnog skupa “Falsifikovanje opštih istorijskih okolnosti kao način delovanja Haškog tribunala, sa posebnim osvrtom na optužnicu protiv prof. dr Vojislava Šešelja”, koji je održan u Beogradu 19. novembra 2005. godine; govori sa okruglog stola o knjizi “Ideologija srpskog nacionalizma”, održanog u organizaciji lista “Zbilja”, u Rumi, 30. oktobra 2005. godine; govori sa promocija knjiga prof. dr Vojislava Šešelja i novinski članci o Srpskoj radikalnoj stranci i njenom predsedniku.

Recenzenti: Marina Raguš i Aleksandar Vučić
Autor predgovora: Ognjen Mihajlović
Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM