PONTIFEKS MAKSIMUS SATANISTIČKE CRKVE JOVAN PAVLE DRUGI

67.
PONTIFEKS MAKSIMUS SATANISTIČKE CRKVE JOVAN PAVLE DRUGI

U knjizi su objavljeni: oproštajno pismo prof. dr Vojislava Šešelja koje je na komemoraciji Slobodanu Miloševiću pročitao Aleksandar Vučić; govor Sergeja Baburina na ispraćaju Slobodana Miloševića; poruka prof. dr Vojislava Šešelja uoči referenduma u Crnoj Gori; pisanje štampe o događajima u Srbiji tokom marta 2006. godine; sudska dokumenta (Dodatak pretpretresnom podnesku tužilaštva, Elaborat o govoru mržnje kao posebnom obliku počinjenja i Elaborat o ulozi Vatikana i pape Jovana Pavla Drugog u zločinima izvršenim na teritoriji bivše Jugoslavije – prvi deo) i govori sa promocija knjiga prof. dr Vojislava Šešelja.

Recenzenti: Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić
Autor predgovora: Ognjen Mihajlović
Godina izdanja: 2006.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM