PORTPAROL LOPOVSKE STRANKE ALEKSANDAR VUČIĆ

106.
PORTPAROL LOPOVSKE STRANKE ALEKSANDAR VUČIĆ

U tri tematske celine su objavljeni: otvoreno pismo povratnika u Srpsku radikalnu stranku od 5. maja 2009. godine; stenografske beleške sa zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u periodu od 2. aprila do 5. maja 2009. godine, kada je nakon nelegalnog udaljavanja iz parlamenta gotovo kompletne poslaničke grupe Srpske radikalne stranke, jedino Marina Raguš zastupala stavove srpskih radikala i medijski nastupi funkcionera Srpske radikalne stranke tokom septembra i oktobra 2008. godine.

Recenzenti: Aleksandar Martinović i Boris Aleksić
Autor predgovora: Ognjen Mihajlović
Godina izdanja: 2009.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM