RETARDIRANA HAŠKA TUŽITELjKA HILDEGARD UERC-RECLAF

95.
RETARDIRANA HAŠKA TUŽITELjKA HILDEGARD UERC-RECLAF

U knjizi su objavljene konferencije za novinare tima koji pomaže pripremu odbrane Vojislava Šešelja (period od 13. aprila 2008. do 18. oktobra 2008. godine), kao i pregled pisanja domaće i strane štampe o predsedniku Srpske radikalne stranke u periodu maj–septembar 2007. godine.

Recenzenti: Boris Aleksić i Aleksandar Martinović
Autor predgovora: Ognjen Mihajlović
Godina izdanja: 2009.

VIDEO SNIMCI

TVITER