VREME PREISPITIVANjA

1.
VREME PREISPITIVANjA

U knjizi je objavljena delimično dopunjena i izmenjena doktorska disertacija Vojislava Šešelja “Politička suština militarizma i fašizma”, odbranjena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 26. novembra 1979. godine, kao i delo “Marksistički koncept naoružanog naroda”, zasnovano na magistarskom radu dr Šešelja “Pojam naoružanog naroda u djelima klasika marksizma” (odbranjen 22. juna 1978. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu).
U knjizi su publikovani i radovi dr Šešelja pisani sedamdesetih i osamdesetih godina dvadesetog veka, kao i intervju dat Vuku Draškoviću u januaru 1982. godine, objavljen u “Omladinskim novinama”.
Recenzenti ovih knjiga su: dr Miloš Arsenijević, mr Oleg Golubović, Zoran Avramović, dr Nenad Kecmanović, dr Milan Gaković, puk. Radisav Filipović.

Recenzenti: Petar Jojić i dr Branko Nadoveza
Autor predgovora: dr Branko Nadoveza
Godina izdanja: 2001.

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM