Konferencija za novinare, 25. novembar 2021. godine

Aleksandar Šešelj: Poštovani novinari, Srpska radikalna stranka poziva naprednjački režim da povuče iz skupštinske procedure najavljeni Zakon o eksproprijaciji. Imajući u vidu da je najavljeni zakon u suprotnosti sa interesima Republike Srbije, mi ne prepoznajemo nikakav interes građana Srbije koji se ostvaruje donošenjem ovakvog zakona i smatramo da su ovaj zakon i njegove pojedine odredbe neustavni, imajući u vidu da se ovakav zakon donosi u interesu velikih stranih kompanija koje posluju u Srbiji ili koje planiraju da posluju po Srbiji, a ne u interesu građana Srbije. Ovim zakonom će umesto Narodne skupštine Vlada Republike Srbije utvrđivati javni interes, što je nečuveno. Ovim zakonom se negira osnovno demokratsko pravo u svakom demokratskom sistemu, a to je pravo na privatnu svojinu. Ovim zakonom i utvrđivanjem javnog interesa kakav bi sprovodila Vlada Republike Srbije ostavlja se prostor za koruptivne načine poslovanja, kao što smo imali prilike da vidimo kada je američko-turski konzorcijum „Behtel–Enka dobio posao tako što je javni poziv pisan po ličnoj karti Behtela, odnosno pisan tako da samo može da ga dobije „Behtel, a taj posao je oštetio Srbiju za više od 300 miliona evra, koliko je bila razlika između ponude kineskih kompanija, koje su već gradile auto-puteve u Srbiji, na primer auto-put „Miloš Veliki”, za razliku od posla na Moravskom koridoru.

Sada se predviđa da će hitnost postupka, što treba da bude stvar samo u pojedinačnim slučajevima, biti opšte pravilo, koje će onemogućiti građane Srbije da imaju ustavno pravo na žalbu na svako rešenje i na taj način garantovanu dvostepenost postupka, i isključiće građane Srbije iz bilo kakve mogućnosti da, ukoliko se na njihovom zemljištu, na nekoj od njihovih parcela, pronađe nekakva ruda, ugalj ili bilo šta slično, ostvare pravo na rudnu rentu. Ovaj zakon predviđa da se eksproprijacija između građana i države vodi direktno ka trećim licima, što je takođe nečuveno.

Mi smatramo da Republika Srbija treba da donosi zakone tako da oni na najbolji mogući način štite interese građana Srbije, a ne da olakšavaju poslovanje stranih kompanija u Srbiji, odakle god te kompanije dolazile, a na štetu građana Srbije ili na bilo koji način negirajući njihova Ustavom zagarantovana prava.

Još jednom pozivamo Narodnu skupštinu, Vladu Republike Srbije i predsednika Republike Srbije da povuku ovaj zakon, budući da ovaj zakon može da proizvede samo štetu građanima Srbije i nikakvu korist.

Dakle, ako imamo više od milion nelegalizovanih objekata u Srbiji, ako ljudi čekaju na legalizaciju više od 10 godina, neki čekaju i više od 15 godina, ti se problemi ne rešavaju, nego se neprekidno gomilaju, predviđa se hitnost postupka u preuzimanju vlasništva nad zemljištem bez ikakve kontrole, sa velikim mogućnostima zloupotrebe. Ovaj zakon nije u interesu građana. Treba da bude povučen svaki zakon o eksproprijaciji. Svaki zakon koji na bilo koji način ulazi u privatnu svojinu građana treba da bude ozbiljno razmotren i treba da bude donesen tako da odgovara građanima Republike Srbije, a ne da forsira strane kompanije naspram interesa naše zemlje.

Izvolite, ukoliko imate nekih pitanja.

Novinar „Srbin info” Gradimir Potić: Gospodine Šešelj, da li Srpska radikalna stranka planira da, ukoliko oni ne poslušaju ovaj apel da povuku zakon, ide sve do Ustavnog suda?

Aleksandar Šešelj: Mi ćemo videti prvo kako će ovaj zakon proći u skupštini, odnosno da li će biti donet. Predlog zakona je prepun neustavnih odredbi koje krše prava privatne svojine i u skladu sa tim ćemo mi odlučiti, odnosno postupati, ako se desi da ovaj zakon bude donet.

Mi smo, podsetiću vas, podneli više puta zahtev Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti zakona koje je donela narodna skupština. Samo jednom u poslednjih deset godina je Ustavni sud odlučio da na predlog Srpske radikalne stranke nešto nije u skladu sa Ustavom. To je bilo kod Zakona o takozvanoj obaveznoj transplantaciji organa. Ustavni sud je odlučio da je neustavna zakonska odredba koja predviđa da je svaki građanin Srbije, ukoliko se toga pismeno kod notara ne odrekne, davalac organa.

Podsetiću vas da smo podneli Ustavnom sudu i zahtev za ocenu ustavnosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti i Zakona o zabrani diskriminacije na koji još nemamo odgovor. Podsetiću vas da smo podneli zahteve Ustavnom sudu i za ocenu ustavnosti briselskih sporazuma, a da je Ustavni sud tada rekao kako su u pitanju politički, a ne pravni akti. Mi znamo da briselski sporazumi kao akti koji proizvode pravne posledice ne mogu biti nikako politički, već isključivo pravni. Tada se stavio direktno u službu naprednjačkog režima i zaista smatramo da Ustavni sud treba da nađe svoje dostojanstvo i integritet i da u skladu sa interesima građana i u skladu sa Ustavom Srbije donosi odluke, a ne pod pritiskom politike, odnosno vlasti u Srbiji.

Gradimir Potić: Svedoci smo da u poslednje vreme divljaju cene po prodavnicama, pogotovo prehrambene robe, a svedoci smo i da recimo više nema dovoljno domaćeg mleka, nego se uvozi strano. Kako komentarišete tu politiku SNS-a?

Aleksandar Šešelj: Stvar je u tome što se ne vodi briga o domaćoj privredi i stvar je u tome što na čelu najvažnijih institucija imamo ljude koji apsolutno ne rade svoj posao.

Podsetiću vas da smo i mi pozvali guvernera Narodne banke Jorgovanku Tabaković da podnese ostavku, posle njene skandalozne izjave da je kao guverner Narodne banke Srbije saznala za inflaciju i poskupljenja tek kada je ušla u prodavnicu i videla koje su cene. Na taj način nam je pokazala da ona apsolutno nije kompetentna da vrši tu visoku dužnost guvernera Narodne banke. Imajući u vidu da je u pitanju osoba koja je poznata kao lopov, imajući u vidu da je ukrala mandat Srpskoj radikalnoj stranci 2008. godine, imajući u vidu da je u pitanju osoba koja ima sumnjive fakultetske diplome, zaista smatramo da je nedostojno da bude na tom mestu, a sa ovakvim izjavama pokazuje ne samo da se ne meša u svoj posao, već i da joj apsolutno interesi građana, odnosno interesi srpske ekonomije, nisu u prvom planu.

Gradimir Potić: Hvala vam.

Aleksandar Šešelj: Ukoliko nemate više pitanja, hvala vam što ste došli.

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM