Konferencija za novinare prof. dr Vojislava Šešelja, 19. novembar2020. godine

Prof. dr Vojislav Šešelj:Dame i gospodo, jedna od najgorih tekovina dosmanlijskog režima su javni izvršitelji. Od odlaska Turaka nešto tako nismo imali.

Javni izvršitelji služe da se cela nacija uznemirava, pljačka, da se ljudima otima poslednja kora hleba, krov nad glavom i sve ostalo. Godine 2012. Tadić je to uveo u sistem, a naprednjaci su prihvatili i čak pojačali njihovu ulogu. Izabrali su na primer 207 javnih izvršitelja 2016. godine. Ti javni izvršitelji su kao stoglava hidra, stalno traže nove mogućnosti za pljačku, za otimačinu. Stvara se kasta vrlo bogatih ljudi koji su svoju lagodnu egzistenciju ostvarili pljačkajući sirotinju. Ti privatni izvršitelji su toliko zloupotrebljavali svoju funkciju i toliko bezočno obavljali te prljave poslove, da svakom čoveku u Srbiji kad pomenete javnog izvršitelja, maltene mu se kosa diže na glavi. Tu je mnogo nezakonitosti na koje je Srpska radikalna stranka ukazivala u Narodnoj skupštini.

Mi smo u oktobru 2018. godine podneli zahtev Narodnoj skupštini da se ukine Zakon o izvršenju i obezbeđenju i vraćanju izvršnog postupka i da se to vrati u nadležnost sudova. Početkom naredne godine smo takođe ponavljali ovaj zakon, a prošle godine smo i podnosili predlog novog zakona. Međutim, to sve nije moglo da prođe, mnogo porodica je ostalo bez krova nad glavom. Dostojanstvo dužnika je narušavano na najgore načine, roditelji sa malom decom su ostajali bez izvora prihoda.

Sada se pojavilo nešto novo, vest da će sudovi proslediti javnim izvršiteljima na izvršenje oko milion predmeta, koji se uglavnom odnose na dugovanje građana za komunalne usluge. Najavljeno je da su to predmeti stariji od 15, pa čak i od 20 godina.Stari dug od na primer 1.000 dinara, dužnika će sad koštati između 20.000 i 30.000 dinara. Ovo je po Ustavu i po našem pravnom poretku jednostavno nemoguće. Postoji Zakon o obligacionim odnosima koji je propisao razne rokove zastarivanja. Ta zastara nekada iznosi godinu dana, nekada tri godine, a apsolutna zastarelost nastupa nakon 10 godina. Dakle, o bilo kom komunalnom dugovanju da je reč, makar sudski prekidano zastarivanje, kad istekne 10 godina, to se ne može naplatiti, a oni bi naplaćivali dugove starije od 20 godina. Ovo je slom pravnog poretka. Ovo je apsolutna samovolja. Institut zastarelosti postoji u svim pravnim sistemima i on je uveden radi pravne sigurnosti građana. Građanin mora imati pravnu sigurnost, pa makar bio dužan nešto. Ako je bio dužan pre 10, 15 ili 20 godina, pa mu sad neko naplaćuje, on onda nije siguran, a pravna sigurnost građanina je mnogo važnija od neke koristi državnih organa,koja se iz toga izvlači, pogotovo koristi privatnih izvršitelja.

Ovo je tipična hajka protiv naroda. Mi zahtevamo da režim to što pre obustavi. To je pljačka naroda i na taj način se ne sme puniti budžet. To je kršenje i Ustava i zakona, a time se pokriva neodgovornost javnih preduzeća čija rukovodstva nisu bila dovoljno ažurna da na vreme naplaćuju dugove. Vi znate, ako ne platite dug za struju, onda vam isključe struju. Negde nisu isključivali. Nisu građani krivi što to nije isključivano, nego onaj ko nije ažurno obavljao svoj posao. Tako i s obzirom na sva ostala komunalna plaćanja. Niko ne sme postupati protivno Zakonu o obligacionim odnosima i niko ne sme da osporava rokove zastarelosti.

Ja sam upozorio i na prošloj ili pretprošloj konferenciji za štampu, nastupila je i zastarelost povodom ubistva braće Bitići, jer je prošlo više od 20 godina od tog ubistva i niko ne može biti sudski gonjen zbog tog ubistva. Dakle, ne može niko biti sudski gonjen zbog ubistva, ali može ako pre 20 godina nije platio neku komunalnu uslugu. Kako? Ovo je nešto neverovatno. Koji ovo pravnik može da objasni? Sva komunalna potraživanja koja se naplaćuju tromesečnim ili kraćim rokovima zastarevaju za godinu dana. Nisu ih naplatili za godinu dana, gotovo, ne može se naplatiti. To je posebni rok zastarelosti. Negde postoji poseban rok od tri godine, negde od pet godina, ali kad je u pitanju opšti rok od 10 godina, onda nema rasprave, nema diskusije i odmah ovog momenta treba da otpišu sve što je starije od 10 godina, a onda da se vidi o čemu se radi i da li je nastupio rok zastarelosti od godinu dana ili je bio rok od tri godine ili je bio pet godina. To prvo mora da se uradi.

Naravno, svaki dužnik treba da bude poučen da je nastupio rok zastarelosti. Mi zato apelujemo na javnost, na ljude,da se informišu, jer poseban je problem ako se neko zaleti, pa plati, onda ne može da vrati nazad tajnovac. Ako plati i zastarelu obavezu, onda nema načina da vrati taj novac i zato treba objasniti svim građanima da je to zastarelo, da slučajno ne plate. Kad zastare glavna potraživanja, onda zastareva i sve prateće – kamate, plodovi uživanja na primer nekih nekretnina, troškovi, ugovorne kazne, to obično nazivamo penalima. Ako se neka obaveza ne ispuni, plaćaju se penali. Dakle, kad zastari osnovi dug, sve to otpada. To jeovde sasvim jasno i država treba da stane na stranu građana, a ne neažurne administracije, javnih preduzeća ili bilo kog drugog faktora.

Postoji još jedan problem koji je vrlo važan. Godine 2003. donesen je Zakon o oporezivanju plaćanja iz inostranstva i nije primenjivan, a krajem 2019. godine donesen je Zakon o oporezivanju takozvanih frilensera. To su ljudi koji ostvaruju zaradu na internetu. Sad su se vlasti dosetile da njima obaveze po osnovu poreza na zaradu, doprinosa za zdravstveno i socijalno osiguranje naplaćuju pet godina unazad.Ni to ne može. Zakon je donesen u decembru 2019. godine, stupio je na snagu u januaru ove godine i zakonski rokovi mogu samo da teku od januara ove godine. To šta je bilo u prethodnih pet godina, nemoguće je oporezovati. Vraćamo se na ono što je radio Đinđić sa Zakonom o naplati poreza za ekstraprofit. Na kraju je svim ljudima vraćen taj oteti novac. Postoje stvari koje jednostavno ne mogu, jer apsolutno krše slobode i prava čoveka i građanina. Država ako nema novca, mora da traži na drugi način da dođe do njega, a ne pljačkom naroda.

Izvolite, imate li vi neko pitanje?

Gradimir Potić, novinar Srbin info:Rekli ste da nikad nije bilo gore od Turaka naovamo.

Prof. dr Vojislav Šešelj:Što se tiče ovih javnih izvršitelja.

Gradimir Potić:Jasno.

U vreme kneza Miloša, ako se ne varam, bio je zakon da je bilo zabranjeno izbaciti samohranu majku, nije mogla da ostane bez domaćinstva zbog duga. To se posle promenilo.

Prof. dr Vojislav Šešelj:Pod komunizmom ako je neko dugovao banci na primer ili bilo kome drugome, pa je policija dobila nalog da asistira prilikom izvršenja, izvršitelji su bili sudski. Prvo je nadležni komandir policije slao patrolu da ispita u kakvim uslovima živi čovek, koliki je stan, koliko dece ima, koliko ima izdržavanih lica, ima li bolesnih lica, pa je policijski načelnik pisao prethodno izveštaj da li postoje uslovi za izvršenje ili ne postoje. To je čak i pod komunizmom bilo. Ovde se svi štite osim građana. Ako banka daje kredite, banka mora da snosi neki rizik. Ovde ispade da banka ne sme nikakav rizik da snosi. Banka mora dobro da prouči platežnu sposobnost građanina i ako on dođe u neku finansijsku krizu, onda ona ne može po svaku cenu da naplaćuje svoja potraživanja, onda i banka mora da bude oštećena, a ne banka mora sve da postigne, i glavnicu i kamatu da naplati i sve, a ovaj neka se ubije, neka se obesi, jer ne može da gleda gladnu decu pred sobom. To je suština.

Socijalna država mora da zaštiti socijalni položaj ugroženih društvenih slojeva, pa onda da štiti i druge subjekte političkog i ekonomskog sistema. Ako se kaže – Nemaju deca šta da jedu, ostaće bez krova nad glavom – ne može se izvršiti i gotovo, banka neka otpiše, neka reosigura svoje kredite. Reosiguranje postoji kao institucija, i domaće osiguranje i strano, da bi se na neki način i obeštetile banke u slučaju nenaplativih kredita.

Gradimir Potić:Hoće li Srpska radikalna stranka povodom toga, zatim ovoga što ste rekli, potraživanja po pitanju frilensera, povesti političku ili pravnu akciju pred Ustavnim sudom?

Prof. dr Vojislav Šešelj:Mi ćemo verovatno podneti zahtev da se ukine ova mera naplate retroaktivno. Frilenseri treba da plate doprinos, pogotovo neki koji zarađuju zaista solidne iznose, treba da se plati porez na prihod, treba da se plati doprinos za zdravstveno i socijalno osiguranje. Dakle, iznad određenog iznosa zarade treba to da se oporezuje, ali ne može retroaktivno. Na svakom mestu gde smo u mogućnosti da javno delujemo, mi ćemo se za to zalagati. Nažalost, izbačeni smo iz Narodne skupštine, pa ne možemo tamo mnogo da grmimo u vezi sa tim.

Gradimir Potić:Poslednje bih vas zamolio da mi prokomentarišete trenutno stanje američkih izbora. Naprasno iskaču čitavi džakovi neizbrojenih glasova po Džordžiji i po nekim drugim državama.

Prof. dr Vojislav Šešelj:O tome sam više puta govorio. Mi se nadamo da će Amerika smoći snage da to sve raščisti, da će Tramp postati američki predsednik i da će biti novoizabrani predsednik. Ako Amerika proguta sve ovo što se desilo, onda se Amerika ni po kom osnovu neće moći smatrati demokratskom državom.

Gradimir Potić:Hvala.

Prof. dr Vojislav Šešelj:Molim.

Ima li još neko pitanje? Hvala vam što ste došli.

https://www.youtube.com/watch?v=dCthOsksgiQ

Komentari

0 KOMENTARA

TVOJ KOMENTAR

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM