POKVARENI MALTEŠKI PACOV KARMEL AGIJUS

91.
POKVARENI MALTEŠKI PACOV KARMEL AGIJUS

Recenzenti: dr Nikola Žutić i mr Dejan Mirović
Autor predgovora: Ognjen Mihajlović
Godina izdanja: 2009.opširnije

SMRDLjIVA GVAJANSKA SVINjA MOHAMED ŠAHABUDIN

92.
SMRDLjIVA GVAJANSKA SVINjA MOHAMED ŠAHABUDIN

Recenzenti: Marina Raguš i Zoran Krasić
Autor predgovora: Boris Aleksić
Godina izdanja: 2009.opširnije

PLjAČKAŠ NOVCA UJEDINjENIH NACIJA HANS HOLCIJUS

93.
PLjAČKAŠ NOVCA UJEDINjENIH NACIJA HANS HOLCIJUS

Recenzenti: mr Dejan Mirović i Boris Aleksić
Autor predgovora: Ognjen Mihajlović
Godina izdanja: 2010.opširnije

DEGENERISANI MAJMUN BAKONE DžASTIS MOLOTO

94.
DEGENERISANI MAJMUN BAKONE DžASTIS MOLOTO

Recenzenti: mr Dejan Mirović i Boris Aleksić
Autor predgovora: Ognjen Mihajlović
Godina izdanja: 2010.opširnije

RETARDIRANA HAŠKA TUŽITELjKA HILDEGARD UERC-RECLAF

95.
RETARDIRANA HAŠKA TUŽITELjKA HILDEGARD UERC-RECLAF

Recenzenti: Boris Aleksić i Aleksandar Martinović
Autor predgovora: Ognjen Mihajlović
Godina izdanja: 2009.opširnije

LjUBAVNIK DžEFRIJA NAJSA DANIJEL SAKSON

96.
LjUBAVNIK DžEFRIJA NAJSA DANIJEL SAKSON

Recenzenti: Boris Aleksić i Aleksandar Martinović
Autor predgovora: Ognjen Mihajlović
Godina izdanja: 2009.opširnije

JEDNA BANANA ZA KOFI ANANA

97.
JEDNA BANANA ZA KOFI ANANA

Recenzenti: dr Branko Nadoveza i mr Dejan Mirović
Autor predgovora: Vesna Zobenica
Godina izdanja: 2009.opširnije

OČERUPANA HAŠKA ĆURKA KRISTINA DAL

98.
OČERUPANA HAŠKA ĆURKA KRISTINA DAL

Recenzenti: Zoran Krasić i Aleksandar Martinović
Autor predgovora: Aleksandar Vučić
Godina izdanja: 2010.opširnije

AFERA HRTKOVCI I USTAŠKA KURVA NATAŠA KANDIĆ

99.
AFERA HRTKOVCI I USTAŠKA KURVA NATAŠA KANDIĆ

Recenzenti: Zoran Krasić i Aleksandar Vučić
Autor predgovora: Nemanja Šarović
Godina izdanja: 2007.opširnije

HAŠKO INSTRUMENTALIZOVANjE LAŽNIH SVEDOKA

100.
HAŠKO INSTRUMENTALIZOVANjE LAŽNIH SVEDOKA

Recenzenti: Aleksandar Vučić i Vjerica Radeta
Autor predgovora: Zoran Krasić
Godina izdanja: 2007.opširnije

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM