Đurađ Jakšić: Ukinućemo Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i sprečiti bujanje separatizma

Đurađ Jakšić: Ukinućemo Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i sprečiti bujanje separatizma

Ukinućemo Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i sprečiti bujanje separatizma https://www.youtube.com/watch?v=1pf_p0mK39U&ab_channel=SrsOrgRs

opširnije
Miljko Ristić u Surčinu

Miljko Ristić u Surčinu

Kandidat Srpske radikalne stranke za gradonačelnika Beograda prof. dr Miljko Ristić posetio je danas Surčin. Dr Ristić se dogovorio sa Surčincima da će odmah po preuzimanju gradonačelničke funkcije rešavati njihove…

opširnije
Kandidat Srpske radikalne stranke prof. dr Miljko Ristić razgovarao je na Vidikovačkoj pijaci sa građanima Rakovice

Kandidat Srpske radikalne stranke prof. dr Miljko Ristić razgovarao je na Vidikovačkoj pijaci sa građanima Rakovice

Kandidat Srpske radikalne stranke prof. dr Miljko Ristić razgovarao je na Vidikovačkoj pijaci sa građanima Rakovice https://youtu.be/LMz0Yts78T4

opširnije
Dr Vojislav Šešelj: Moramo čuvati Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije!

Dr Vojislav Šešelj: Moramo čuvati Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije!

Dr Vojislav Šešelj: Moramo čuvati Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije! https://www.youtube.com/watch?v=QgsOmtk7jMo&ab_channel=SrsOrgRs

opširnije
Kandidat Srpske radikalne stranke prof. dr Miljko Ristić razgovarao je sa građanima Borče

Kandidat Srpske radikalne stranke prof. dr Miljko Ristić razgovarao je sa građanima Borče

Kandidat Srpske radikalne stranke prof. dr Miljko Ristić razgovarao je sa građanima Borče https://www.youtube.com/watch?v=cXROYkAlAcQ  

opširnije
Vojislav Šešelj: Odustati od Evropske unije!

Vojislav Šešelj: Odustati od Evropske unije!

Vojislav Šešelj: Odustati od Evropske unije! https://www.youtube.com/watch?v=71lbQIAoNgE&feature=youtu.be  

opširnije
Delegacija Srpske radikalne stranke posetila je grob Slobodana Miloševića u Požarevcu

Delegacija Srpske radikalne stranke posetila je grob Slobodana Miloševića u Požarevcu

Delegacija Srpske radikalne stranke posetila je grob Slobodana Miloševića u Požarevcu. Venac je položila Vjerica Radeta, potpredsednik stranke. https://www.youtube.com/watch?v=KgGNh11RYZA&ab_channel=SrsOrgRs

opširnije
Srpski radikali smatraju da je opstanak Republike Srpske jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta

Srpski radikali smatraju da je opstanak Republike Srpske jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta

Srpski radikali smatraju da je opstanak Republike Srpske jedan od najvažnijih nacionalnih prioriteta    https://m.youtube.com/watch?v= bK_KZiHEFPA&ab_channel= SrsOrgRs

opširnije
Ukinućemo finansiranje antisrpskih nevladinih organizacija iz republičkog budžeta

Ukinućemo finansiranje antisrpskih nevladinih organizacija iz republičkog budžeta

Zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj podsetio je na štetno delovanje pojedinih nevladinih organizacija koje po instrukcijama zapadnih ambasada rade protiv državnih interesa.…

opširnije
Centralna otadžbinska uprava na sednici održanoj 8. marta donela je odluku o podršci kandidature Aleksandra Vučića za predsednika Republike

Centralna otadžbinska uprava na sednici održanoj 8. marta donela je odluku o podršci kandidature Aleksandra Vučića za predsednika Republike

Srp­ska ra­di­kal­na stran­ka uglav­nom na iz­bo­ri­ma za pred­sed­ni­ka re­pu­bli­ke ima svog kan­di­da­ta. Ali smo, ka­da je to bi­lo u in­te­re­su dr­ža­ve i…

opširnije

VIDEO SNIMCI

TVITER

INSTAGRAM